Geen kalme reis…

Kent u die uitdrukking? ‘Hij heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.’ Vanmorgen mocht ik voorgaan in de Evangelisch Lutherse Gemeente hier in Woerden. Hieronder mijn inleiding op de lezingen en mijn preek over die lezingen. Ik heb gemengde gevoelens bij die uitdrukking, en ik denk de evangelist Matteüs ook.

Lees verder »Geen kalme reis…

Christenstrijders?!

Vanmorgen mocht ik voorgaan in mijn vorige gemeente, de Dorpskerk in Barendrecht. We namen afscheid van ambtsdragers en er werden ambtsdragers (her)bevestigd. We lazen Efeziërs 6:10-20, over wat bekend staat als de geestelijke wapenrusting. ‘Ten slotte, gemeente,…’. Als je een… Lees verder »Christenstrijders?!

Een koppig godsgeschenk

Vandaag preekte ik over Johannes de Doper n.a.v. Johannes 1:19-34. In deze dienst werd Cathy de Goede bevestigd als ouderling kerkelijk-werker. Vanmorgen ontmoeten wij iemand die zich helemaal in dienst stelt van Gods Koninkrijk. Iemand die verandering niet schuwt. lemand… Lees verder »Een koppig godsgeschenk

Een goed voornemen

Mijn nieuwjaarspreek ging over goede voornemens. In Romeinen 14:13 heeft Paulus het ook over een voornemen. Dus lazen we Romeinen 14 en preekte ik over vers 13. Bij het begin van een nieuw jaar horen beste wensen en goede voornemens.… Lees verder »Een goed voornemen

Hoe staan we ervoor?

Dit is de tekst van mijn oudejaarspreek 2021, gehouden op 31 december 2021 in de Petruskerk te Woerden. We lazen Romeinen 13:8-14. In wat voor tijd leven we? Hoe staan we ervoor? Wim Kan zei het in zijn oudejaarsconference in… Lees verder »Hoe staan we ervoor?

Advent met Lucas 1 (IV)

Op deze vierde Adventszondag preekte ik over het slot van Lucas 1 (57-80). Centraal staan Zacharias en Johannes. Ik koppel hen in de preek aan de woorden ‘vervulling’ en ‘verwachting’.

Intens en ontroerend was het vorige week. Het zal ons bijblijven. Er gebeurde echt wat. Het was het moment van de maand december, ook al is de maand nog niet voorbij.

Lees verder »Advent met Lucas 1 (IV)

Advent met Lucas 1 (III)

Vandaag preekte ik voor de derde keer deze Advent over Lucas 1. Nu over vers 39-56. We zijn getuige van de ontmoeting tussen Maria en Elisabet. Meestal krijgt Maria de meeste aandacht vanwege haar Lofzang (en terecht!), maar deze keer wilde ik de schijnwerper eens op Elisabet richten. Ik koos ervoor dat te doen door de preek vorm te geven als een monoloog uit haar mond.

Lees verder »Advent met Lucas 1 (III)

Advent met Lucas 1 (II)

Vanmorgen preekte ik over de Annunciatie, de aankondiging van Jezus’ geboorte (Lucas 1:26-38).

Vorige week zondag werd het boek Maria, Icoon van genade van Arnold Huijgen uitgeroepen tot beste theologische boek van 2021. Een logische keuze voor een onlogisch boek.

Lees verder »Advent met Lucas 1 (II)

Advent met Lucas 1 (I)

Deze Adventstijd preek ik vier keer over Lucas 1. Vandaag mijn eerste preek over Zacharias en Elisabet (Lucas 1:5-25). Gods komst is verontrustend Vanmorgen ontmoeten we Zacharias en Elisabeth. Twee mensen met al een heel leven achter zich. Het weinige… Lees verder »Advent met Lucas 1 (I)